Barnkarate

Ketsui Karate Do Ludvika inbjuder alla intresserade tjejer och killar, till nybörjarträning i Shotokan Karate med start vid höstterminens start i Lorensbergahallen.

OBS... Åldersgräns är Årskurs 1 ...OBS
Vi har fått många förfrågningar om åldersgränsen. Årskurs 1 gäller ! Det viktiga är att eleven har förmågan att koncentrera sig under ett helt träningspass (1 timme), samt förstår att Karate inte är någon lek, utan en kampart.

Schema
Vi kommer att träna två gånger per vecka:

Måndagar och Onsdagar: 18:00 - 18:45

Föreningsinfo
Ursprungsföreningen bildades 1975 under namnet Dala Karateklubb Ludvika och har sedan start lärt ut traditionell Shotokan Karate Do. I december 2018 bildades ur Dala Karateklubb Ludvika en ny förening som antog namnet Ketsui Karate Do Ludvika. Ketsui Karate Do Ludvika är organiserad i Svenska Karateförbundet, som är ett specialidrottsförbund under Riksidrottsförbundet, RF. Våra medlemmar är under träning, via Svenska Karateförbundet, olycksfallsskadeförsäkrade hos Folksam. Ketsui Karate Do Ludvika tränar en karatestil som heter Shotokan och tillhör internationellt en karateorganisation som heter World Traditional Karate Organization, WTKO, med huvudkontor i USA. I Sverige är vi organiserade på nationell nivå i WTKO Sweden.

Träningsinfo
Träningen bedrivs i grupp under ledning av utbildade instruktörer. Instruktör som innehar svart bälte tilltalas Sensei. Högre graderade elever hjälper till som hjälpinstruktörer och tilltalas Senpai. Träningslokalen benämns Dojo, oavsett om det råkar vara en sliten gymnastiksal. Under träningen råder strikt disciplin. Detta för att säkerställa en hög grad av koncentration hos utövarna, samt för att undvika att onödiga skador uppkommer. Det är känt att träning under oordnade former med mycket prat och flams ökar risken för skador. Karate är en kampart, där slag och sparkar utväxlas mellan utövarna med full fart och full kraft helt utan skyddsutrustning. Detta ställer enormt höga krav på utövarnas förmåga att kontrollera teknikerna så att dessa inte träffar fullt ut. Skall inte tolkas som att "i Karate får man inte träffa varandra..." Karate är en "kontaktsport", om man vill använda det uttrycket, och en stor del av träningen syftar till att lära sig försvar mot attacker som utdelas med full fart och kraft. Med denna bakgrund förstår man lätt att disciplin och ordning under träningen är en absolut nödvändighet. Instruktören har en totalt auktoritär ställning under träningen. Dessutom finns ett antal ordningsregler, som brukar benämnas Dojo-etikett, som skall följas. De viktigaste är:

Dogi (träningskläderna) skall vara hela och rena. Naglar kortklippta och händer och fötter rena.

Smycken, såsom ringar, klockor, örhängen, halskedjor samt piercingar i ansikte och på kroppen måste avlägsnas före träningen. Är smyckena av permanent natur skall dessa tejpas över med sporttejp före träningen. Detta för att undvika att skada dig själv och/eller andra.

Buga alltid vid in- och utgång ur Dojo (träningslokalen). Vid hälsning används ordet Oss. Används även vid bekräftelse att man förstått en instruktion.

Tilltala instruktören Sensei och hjälptränare Senpai.

Kom alltid i tid till träningen. Vid sen ankomst, invänta instruktörens tecken innan anslutning till gruppen sker.

Inget onödigt prat under träningen. Är något oklart, fråga instruktören.

Ett vänligt och respektfullt uppträdande skall visas mot instruktörer och de andra som tränar. Detta oberoende av ålder, grad eller förmåga.

Under träningen skall hela ens uppmärksamhet vara riktad mot Karateträningen. Inget prat med eventuella åskådare eller övriga i gruppen. Mobiltelefoner är naturligtvis avstängda.

Träningspasset inleds och avslutas med en kort sittning, Seiza, där vi knäsitter på golvet, ibland med slutna ögon. Detta för att ge utövaren möjlighet att slappna av och försöka skingra tankarna inför träningen och lättare kunna fokusera enbart på den stundande Karateträningen. Seiza efter träningen syftar till att ge ett tydligt slut på träningen och låta oss återvända till vardagen igen. En seriös Karateutövare briljerar eller skryter aldrig över sina förvärvade kunskaper, varken i skolan, på arbetsplatsen eller på stan en lördagkväll. Osportsligt och/eller otrevligt uppförande såväl i som utanför Dojon medför avstängning och/eller uteslutning från föreningen.

Kostnadsinfo
Medlemsavgiften i barngruppen är 400 kr per termin. Man får naturligtvis prova på några pass innan man bestämmer sig. En nybörjardräkt kostar ca. 250 kr. Dräkten kan man ha i flera år innan man behöver köpa någon ny. Till dräkten köps ett tygmärke att sy fast. Det tygmärket kostar 60 kr. Två gånger per år får eleverna chansen att gradera upp till högre grader och erhålla en annan grad i karatesystemet. Graderingsavgift samt nytt bälte kostar i barngruppen 200 kr per graderingstillfälle. Till första graderingen måste man köpa ett graderingspass för 60 kr. Det graderingspasset behållar man dock hela livet.
Inbetalning sker till Bankgiro 5344-7421 eller Swish 123 307 93 16.

Ytterligare info ????
Har du frågor ? Tveka inte att prata med våra instruktörer före eller efter träningen. Eller ring...

Patrik Sensei tel. 070-620 30 60